Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

Nhạc Khách Gia - Hakka music - 客家音樂

Khách Gia, hay Hakka, còn gọi là người Hẹ,chữ Hán: 客家


Không có nhận xét nào: