Thứ Bảy, ngày 12 tháng 2 năm 2011

Nhạc Khách Gia - Hakka music - 客家音樂

Khách Gia, hay Hakka, còn gọi là người Hẹ,chữ Hán: 客家


Không có nhận xét nào: