Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Nhạc Triều Châu- 潮州音乐-Teo Chew music-Chaozhou Music

(Hát Tiều) Nhạc kịch của người Triều Châu
Teochew opera
Không có nhận xét nào: