Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

Death Metal Tổng hợp

Christian death metal

http://www.youtube.com/watch?v=LA8QDuW5tTs&feature=related

satanic death metal

Melodic Death Metalultra brutal death metal

gothic death metal

death thrash metal

Brutal Death Metal

doom death metal

symphonic death metal

Technical death metal


grindcore death metal


Deathcore Death Metal
Không có nhận xét nào: