Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Nhạc Hoa tổng hợp

Hứa Quán Kiệt 許冠傑 Sam HuiNhậm Hiền Tề Richie Ren 任贤齐Trương Vũ 张宇La Văn Roman Tam 罗文Thành Long 成龍 Jackie Chan

Không có nhận xét nào: