Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2008

BAN NHẠC ROCK SKID ROW
Skid Row là một ban nhạc heavy metal của Mỹ, được thành lập năm 1986 tại Toms River, New Jersey với các thành viên Rachel Bolan (guitar bass), Dave "the Snake" Sabo (guitar), Scotti Hills (guitar lead), Rob Affuso (bộ gõ), và Sebastian Bach (hát chính). Các thành viên hiện tại theo thứ tự là Bolan, Sabo, Hills, Dave Gara, và Johny Solinger.
Cho đến năm 2008, Skid Row đã phát hành 5 album đầy đủ, một EP, một album tổng hợp, và một album biểu diễn. Trong đó thành công nhất là hai album đầu tiên Skid RowSlave to the Grind. Album gần đây nhất của nhóm là Revolutions Per Minute, phát hành ngày 24/10/2006.

18 and life
Wasted Time
Quicksand Jesus
I Remember You


Youth gone wild
Không có nhận xét nào: